36. Малка гривна - 14 лв.
35. Пръстен - 3 лв.

34. Пръстен - 3 лв.

33. Пръстен - 3 лв.

32. Пръстен - 3 лв.

31. Пръстен - 3 лв.

30. Пръстен - 3 лв.